Cwrs

Rhaglen Twf Personol

Llyfryn Hyrwyddo

Fideo Hyrwyddo

Croeso i’n rhaglen PGP, mae’r rhaglen sgiliau rheoli meddwl ar-lein hon wedi’i chynllunio i gefnogi unigolion trwy amrywiol drawsnewidiadau mewn bywyd. I fod yn llwyddiannus mewn bywyd, yn gyntaf mae angen i chi feddu ar ddealltwriaeth glir o bwy ydych chi. Mae gan y rhaglen gynnwys eang a all gefnogi pobl gyda’u twf personol a phroffesiynol.

 

Gyda ni gallwch:

5

ENNILL

Dealltwriaeth newydd ohonoch chi’ch hun

5

DYFNHAU

Eich hunanymwybyddiaeth a hyder

5

CRYFHAU

Eich cryfder meddwl

5

MEISTROLI

Y gallu i wneud penderfyniadau ystyriol ac effeithlon

5

CYFLAWNI

Cydbwysedd cytûn rhwng bywyd a gwaith

5

DATGLOI

Porth ar gyfer dysgu am eich hunan am byth

5

GWELLA

Eich synnwyr o les a gwydnwch

5

MINIOGI

Eich cryfder meddwl

5

DYSGU

Rheoli a thawelu gwrthdaro yn briodol

5

BOD YN YMARFEROL

Gyda chamau gweithredu i gynorthwyo’ch ymddygiad

5

CREU

Bywyd boddhaus ac ystyrlon sy’n integreiddio eich dyheadau gyrfa a theulu

Byddwch yn derbyn tystysgrif gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM)

Gyda’n gilydd gallwn ddyrchafu llythrennedd emosiynol

Cofrestrwch nawr i ddechrau buddsoddi yn eich dyfodol!

Cymerwch y Cam Cyntaf

Chwyldroadwch iaith eich bywyd.

Tracey Jones

Academi

14 + 10 =

Company Information

Tracey Jones Academy part of Chrysalis Mindset Coaching Ltd.

Co Reg No. 10212871

VAT No. GB345770679

Affiliates

Copyright © 2024. All Rights Reserved.